Våre arbeidsområderKjopesenter3small

Våre arbeidsområder kan deles i to kategorier:

  • Bransjeanalyser
  • Lokale handelsanalyser

Felles for begge er anvendelse av et register spesielt tilpasset disse områdene. Det driftes av Andhøyregistrene AS og inneholder informasjon om samtlige offentlige og private virksomheter og foretak i Norge. Grunndata hentes fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysundregistrene.
Forbrukerrettede enheter er tilføyd informasjon om tilknytning til kjeder og samarbeidstiltak samt kjøpesentre og andre samlokaliseringer. Derved muliggjøres fremstillinger også relatert til konsentrasjonsutvikling, lokalt og nasjonalt.

Våre oppdrag utføres i et nært og kontinuerlig samarbeid med oppdragsgiver. Det betyr relevante kvalitetskontroller av faktainformasjon og tilpassing til oppdragsgivers egen oppfatning av geografisk inndeling og bransjeinndeling («Fra fakta til virkelighet»).

Bransjeanalyser

SSB utgir løpende statistikker om næringsgrupper (NACE) i Norge. Disse forutsetter definisjoner som kan avvike fra de som benyttes av bransjeaktørene. IBA har utviklet en metode for fremstilling av registre, beskrivelser og analyser som hensyntar slike avvik. Derved muliggjøres etablering, utvikling og presentasjon av offentlig informasjon på bransjeaktørenes premisser.
TA KONTAKT!

Lokale handelsanalyser

Med basis i offentlig statistikk fremstiller IBA informasjon om kommuners handelsbalanse og andre handelsrelaterte analyser. Slik informasjon kan koples til et lokalt næringslivsregister og derved representere en del av et verktøy for fremstilling av ulike analyser av den lokale handels og servicevirksomheten. TA KONTAKT!