AktueltKjopesenter3small

Handelen i Osloregionen 1. halvår 2012

IBA utarbeider analyse av Osloregionen på oppdrag fra OHF. Resultatene fra 1. halvår 2012 ble presentert på frokostmøte 20.november.

1.halvår 2012 økte butikkhandelen i Oslo med en vekst på 6,1 prosent sammenlignet med 1. halvår 2011. Dette var 0,4 prosentpoeng sterkere vekst enn hva butikkene i Akershus og Norge hadde. I Indre by økte butikkomsetningen med 5,7 prosent og i Ytre by var veksten 6,6 prosent. Både i Oslo og Akershus er dagligvarebutikker og kiosker gruppen med størst omsetningsvolum, mens bokhandlerne har det minste volumet.

Faghandelen i Oslo økte med 7,0 prosent og i Akershus med 6,2 prosent. I Norge var veksten på 6,0 prosent. Mat- og drikkebutikker økte med 5,1 prosent både i Akershus og Oslo. På landsbasis var veksten 5,3 prosent.

Butikkhandelen i Oslo har en dekningsgrad på 107,5. Det er stor variasjon fra bydel til bydel for dekningsgrader i ulike bransjer. I Akershus er dekningsgraden for butikkhandel 92,8. Service- og serveringsbedrifter har en dekningsgrad langt over landsgjennomsnittet i Oslo, men også for disse var den en nedgang i dekningsgraden fra 1. halvår 2011 til 2012. Dette gjaldt også for service- og serveringsbedrifter i Akershus. Sammenligner vi med tidligere, hvor vi har dekningsgrad for hele året, ser vi at historisk sett er dekningsgraden 1. halvår i Oslo høyere enn dekningsgraden ved utgangen av året.

Ta kontakt med OHF, admin@ohf.no, for mer informasjon om rapporten.

Dagligvarekartet 2013

Norske butikker har et samlet salg av mat- og drikkevarer på 172 milliarder kroner. Det viser Dagligvarekartet som Handelsbladet FK utgir i samarbeid med Andhøy og Institutt for bransjeanalyser. Dagligvarebutikkene har en andel på 82 prosent.

Dagligvarekartet 2013

Distriktsbutikken – bygdas eneste vareformidler og naturlige møteplass

IBA har utarbeidet en analyse med fokus på distriktsbutikkenes lønnsomhet og butikkenes evne til å møte kostnadsøkning og en skjerpet konkurransesituasjon.

Analysen viser blandt annet at:

  • Gjennomsnittlig avstand til nærmeste konkurrent for en distriktsbutikk er 15 kilometer og markedsgrunnlaget for butikkene er i gjennomsnitt på 436 innbygger.
  • Ca. 7 prosent av landets befolkning har en distriktsbutikk som sitt nærmeste og naturlige innkjøpssted.
  • Gjennomsnittsbutikken i undersøkelsen hadde en salgsinntekt på 9,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 4 000 kroner.
  • Kjedetilknyttede distriktsbutikker hadde i 2010 langt bedre økonomi enn butikker som ikke var tilknyttet kjeder.
  • 4 av 10 distriktsbutikker opprettholder driften på grunn av subsidier i form av økonomisk støtte, lave eller ingen lønnsuttak for eier/leder, lave eller ingen kostnader til lokaler, utstyr og kapital.
  • Lokalsamfunn uten butikkeiere som av en eller annen grunn ønsker å opprettholde en ulønnsom drift, eller uten idealister som gjerne vil redde vare- og servicetilbudet i bygda, må belage seg på at butikken vil forsvinne dersom det ikke kommer nye, uventede løsninger som kan bidra til å opprettholde virksomheten.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker tilgang til rapporten.