BelysningsbutikkerBelysningsbutikker

Denne salgskanalen omfatter butikker med hovedvekt på salg av belysningsutstyr til hjem. Til sammen omsatte butikkene i 2010 for 627 millioner kroner (eks. mva). Det var en nedgang på 0,5 prosent i forhold til 2009. Samlet var det i juni 2011 registrert 190 butikker i denne salgskanalen.

Kilde: Detaljhandelsboken 2012. For nærmere informasjon om denne, kan du klikke her.