BilrekvisitabutikkerFarge

Det kan konstateres at mange av disse butikkene har en betydelig omsetning av ”hus og hjem” produkterDerfor har vi i denne fremstillingen funnet det riktig å betrakte disse butikkene på linje med andre butikker med hovedvekt på salg av varer til hus, hjem og hytte.

Salgskanalen består av butikker med hovedvekt på omsetning av deler og utstyr til motorvogner. I tillegg inngår en andel av omsetningen fra bensinstasjoner. Salgskanalen omsatte i 2010 for 10,0 milliarder kroner (eks. mva). Det var en økning på 9,7 prosent i forhold til 2009. Det var i juni 2011 registrert til sammen 1 123 butikker i denne salgskanalen (ekskl. 1 463 bensinstasjoner).