BransjebeskrivelserKjopesenter3small

FORBRUKERRETTET HANDEL OG SERVICE

Forbrukerundersøkelsen, som jevnlig gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB) gir grunn til å anslå at landets ca. 2,2 millioner husholdninger kjøpte varer og tjenester i 2011 for ca. 1 100 milliarder kroner (inkl. avgifter). Institutt for bransjeanalyser AS (IBA) beskriver deler av dette markedet og har, i den forbindelse, delt dette innkjøpet i to hovedområder:

  • Kjøp av varer
  • Kjøp av tjenester

Med kjøp av varer forstås i hovedsak det som handles hos landets detaljister (butikker o.a.). Det utgjør ca. 53 prosent av samlet innkjøp. Med kjøp av tjenester, som står for ca. 47 prosent av samlet innkjøp, forstås husholdningenes utgifter knyttet til husleie, forsikringer, underholdning og kultur, reiser, helse og velvære, utespising, m.m.m.

De følgende fremstillinger omhandler DETALJHANDEL.

Detaljhandel
Det finnes ca. 44.000 detaljister i Norge. Disse omsatte samlet for ca. 484 milliarder kroner (eks. mva) i 2010. Det var en økning på 4,6 prosent siden 2009. IBA har delt detaljhandelen i tre hovedkategorier:

butikkhandel2bilbaattorg_distanse

Hovedkilde til informasjon om antall bedrifter og omsetning er SSB. Tall derfra er bearbeidet av IBA og presentert i Detaljhandelsboken 2012.