DaglivarebutkkerKjopesenter3small

Denne salgskanalen omfatter butikker med hovedvekt på omsetning av daglige forbruksvarer. Samlet omsatte de i 2010 for 135,8 milliarder kroner (eks. mva). Det var en økning på 2,5 prosent i forhold til 2009. Det var i juni 2011 registrert 4 600 butikker i denne salgskanalen.

Kilde: Detaljhandelsboken 2012. For nærmere informasjon om denne, kan du klikke her.