Detaljhandelsboken 2018



Detaljhandelsboken 2018

– boken for deg som ønsker en samlet oversikt.

Boken er en oppfølging av utgavene fra 2012, 2014 og 2016.
I denne utgaven er det lagt særlig vekt på de enkelte bransjenes størrelse og særtrekk. Videre finnes egne kapitler blant annet om kjededrift, kjøpesenterhandel, handelsparker, e-handel, tax-free, grensehandel, outlet-handel og butikkøkonomi.

I Detaljhandelsboken 2018 finner du også en egen oversikt over handelsbalansen i hver av landets 85 handelsregioner.

Pris for papirutgave: kr. 950,-
Studentpris for papirutgave: kr. 550,-
Pris for nedlastbar PDF- versjon: kr. 950,- (søk- og klikkbar).
Pris for både papirutgave og nedlastbar PDF-versjon: kr. 1.500,-

 –

Klikk på boken for større bilde.

Klikk for å se innholdsfortegnelse (pdf)

I tillegg til kommer forsendelseskostnader på papirutgaven og MVA på PDF- versjon.

Boken kan bestilles hos Akademika og andre bokhandlere, eller direkte fra IBA ved å benytte bestillingsskjema.