Distriksbutikken – bygdas eneste vareformidler og naturlige møteplasserKjopesenter3small

IBA har utarbeidet en analyse med fokus på distriktsbutikkenes lønnsomhet og butikkenes evne til å møte kostnadsøkning og en skjerpet konkurransesituasjon.

Analysen viser blandt annet at:

  • Gjennomsnittlig avstand til nærmeste konkurrent for en distriktsbutikk er 15 kilometer og markedsgrunnlaget for butikkene er i gjennomsnitt på 436 innbygger.
  • Ca. 7 prosent av landets befolkning har en distriktsbutikk som sitt nærmeste og naturlige innkjøpssted.
  • Gjennomsnittsbutikken i undersøkelsen hadde en salgsinntekt på 9,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 4 000 kroner.
  • Kjedetilknyttede distriktsbutikker hadde i 2010 langt bedre økonomi enn butikker som ikke var tilknyttet kjeder.
  • 4 av 10 distriktsbutikker opprettholder driften på grunn av subsidier i form av økonomisk støtte, lave eller ingen lønnsuttak for eier/leder, lave eller ingen kostnader til lokaler, utstyr og kapital.
  • Lokalsamfunn uten butikkeiere som av en eller annen grunn ønsker å opprettholde en ulønnsom drift, eller uten idealister som gjerne vil redde vare- og servicetilbudet i bygda, må belage seg på at butikken vil forsvinne dersom det ikke kommer nye, uventede løsninger som kan bidra til å opprettholde virksomheten.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker tilgang til rapporten.