FaghandelsbutikkerKjopesenter2small

Det finnes ca. 27.300 butikker med hovedvekt på omsetning av annet enn mat- og drikkevarer. Samlet omsetning i 2010 var ca. 186 milliarder kroner (eks. mva). Det var en økning på 3,3 prosentpoeng siden 2009. Omsetningen utgjorde 52,7 prosent av samlet butikkhandel. Tilsvarende andel i 2009 var på 52,3 prosent.

Faghandelsbutikkene fordeles på disse salgskanalene:

Bekledningsbutikker Helse--og-velvrebutikker Sport-og-fritidsbutikker

Hus-og-hjembutikker

Kilde:Detaljhandelsboken 2012. For nærmere informasjon om denne, kan du klikke her.