Handel i Osloregionen 1.halvår 2012Kjopesenter1small

IBA utarbeider analyse av Osloregionen på oppdrag fra OHF. Resultatene fra 1. halvår 2012 ble presentert på frokostmøte 20.november.

1.halvår 2012 økte butikkhandelen i Oslo med en vekst på 6,1 prosent sammenlignet med 1. halvår 2011. Dette var 0,4 prosentpoeng sterkere vekst enn hva butikkene i Akershus og Norge hadde. I Indre by økte butikkomsetningen med 5,7 prosent og i Ytre by var veksten 6,6 prosent. Både i Oslo og Akershus er dagligvarebutikker og kiosker gruppen med størst omsetningsvolum, mens bokhandlerne har det minste volumet.

Faghandelen i Oslo økte med 7,0 prosent og i Akershus med 6,2 prosent. I Norge var veksten på 6,0 prosent. Mat- og drikkebutikker økte med 5,1 prosent både i Akershus og Oslo. På landsbasis var veksten 5,3 prosent.

Butikkhandelen i Oslo har en dekningsgrad på 107,5. Det er stor variasjon fra bydel til bydel for dekningsgrader i ulike bransjer. I Akershus er dekningsgraden for butikkhandel 92,8. Service- og serveringsbedrifter har en dekningsgrad langt over landsgjennomsnittet i Oslo, men også for disse var den en nedgang i dekningsgraden fra 1. halvår 2011 til 2012. Dette gjaldt også for service- og serveringsbedrifter i Akershus. Sammenligner vi med tidligere, hvor vi har dekningsgrad for hele året, ser vi at historisk sett er dekningsgraden 1. halvår i Oslo høyere enn dekningsgraden ved utgangen av året.

Ta kontakt med OHF, admin@ohf.no, for mer informasjon om rapporten.