HelsekostbutikkerHelsekost

Denne salgskanalen omfatter butikker med hovedvekt på salg av helsekost. Butikkene omsatte i 2010 for 1,1 milliarder kroner (eks. mva). Det var en nedgang på 1,4 prosent siden 2009. Det var i juni 2011 registrert til sammen 430 butikker i denne salgskanalen.

Kilde: Detaljhandelsboken 2012. For nærmere informasjon om denne, kan du klikke her.