KjøpesenterbransjenKjopesenter2small

Utviklingstrekk i kjøpesenterbransjen i 2011

 • Antall kjøpesentre på minimum 2500 kvm med minimum fem butikker: 403
 • Netto tilvekst fra 2010: 6 kjøpesentre. 15 nye sentre i statistikken, 9 falt fra.
 • Samlet salgsareal (1000 kvm): 4,295
 • Butikkomsetningen 121,3 milliarder kroner
 • Antall kjøpesenterbutikker: 10 744. Endring fra 2010 var 0,9 prosent.
 • Kjøpesentrenes markedsandel var 34,8 prosent. Samme beregningsgrunnlag for 2010 gav markedsandel på 34,7 prosent.
 • Kjøpesenteromsetning (butikkomsetning) i gjennomsnitt pr innbygger i Norge: kr 24 486

Noen gjennomsnittstall for kjøpesentrene:

 • Gjennomsnittlig butikkomsetning: 301 mill kr
 • Beregnet totalomsetning (ut fra samme tillegg som i 2010): 323 mill kr
 • Gjennomsnittlig salgsareal: 10658 kvm
 • Butikkomsetning pr kvm salgsareal: 28 238
 • Gjennomsnittlig antall butikker: 26,7

Alle tall er ekskl. merverdiavgift. Analysene er gjort av Institutt for bransjeanalyser (IBA) og basert på informasjon om detaljhandelen fra SSB, samt spesielt innhentet informasjon fra aktørene i bransjen.

Kilde: Senterboken 2013. Boken puliseres i desember 2012, for nærmere informasjon om den kan du klikke her