Om ossKjopesenter1small

Institutt for bransjeanalyser (IBA) fremstiller informasjon som skal styrke kunnskapen om forbrukerrettet handel og service i Norge.

Vårt forretningsområde er tuftet på de forskningsfinansierte prosjektene Kvaligross (1995), Novastat (1999) og Handelsanalyse (2009). De forutsatte utvikling og testing av nye metoder for fremstilling av statistikker og beskrivelser av varehandel og forbrukerrettede tjenester i Norge. Det ble lagt særlig vekt på bransjeblanding, kanalglidning og lokale forhold.

Vi lager brukervennlige og kvalitetssikrede bransje- og handelsanalyser, både på lokalt og nasjonalt nivå. Vi etterstreber objektivitet, etterrettelighet og kvalitetssikring.

Våre oppdrag for offentlig og privat sektor utføres av personer med relevant faglig og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg til oppdragsbasert arbeid utarbeider vi statistikk, beskrivelser og analyser av forbrukerrettet handel og service som presenteres i egne publikasjoner og gjennom media.

Vi har et tett samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).

IBA eies av Arild Andhøy og har et fagråd som består av:

  • Per Gunnar Rasmussen, Siviløkonom (forskningsleder)
  • Sissel Flesland, Siviløkonom, Sissel Flesland Markedsinformasjoner AS
  • Terje Holsen, Doctor Scientic, NMBU
  • Tore Kvarud, Cand. Oecon, Kvarud Analyse
  • Beate Stang Midtbust, Senior consulting manager, Sopra Steria
  • Geir Myklebust, Cand. Polit, Balanza Gruppen AS
  • Arild Andhøy

IBA har ingen ansatte, men baserer sin virksomhet på et nettverk av forskere og innsiktsfulle personer som utfører oppdrag på vegne av selskapet.