Torg- og distansehandelKjopesenter3small

TORG- OG DISTANSEHANDEL omfattet vel 6.000 bedrifter med hovedvekt på torghandel og salg via postordre, internett o.a. Samlet omsatte de for vel 10 milliarder kroner (eks. mva). Bedriftene utgjorde 2,1 prosent av detaljhandelen. Det var samme andel som i 2009.

Torg- og distansehandel fordeles på disse salgskanalene:

Torghandel Distansehandel-handel-via-postordre-og-internett

Kilde:Detaljhandelsboken 2012. For nærmere informasjon om denne, kan du klikke her.